track maintenance

24-27 augusti

Trackwork: Between Herrljunga-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet ersätts tåget med bussar mellan Herrljunga och Göteborg Nils Ericsson Terminalen.

29-1 oktober

Trackwork: Between Stockholm Central-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet restiden blir längre än normalt.

5-8 oktober

Trackwork: Between Stockholm Central-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet restiden blir längre än normalt.

13-15 oktober

Trackwork: Between Stockholm Central-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet restiden blir längre än normalt.

27-29 oktober

Trackwork: Between Stockholm Central-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet restiden blir längre än normalt.

3-5 november

Trackwork: Between Stockholm Central-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet restiden blir längre än normalt.