track maintenance

3-9 april

Trackwork: Between Stockholm Central-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet restiden blir längre än normalt.

28-1 maj

Trackwork: Between Stockholm Central-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet restiden blir längre än normalt.

17-21 maj

Trackwork: Between Stockholm Central-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet restiden blir längre än normalt.