track maintenance 2022

13-16 oktober

Trackwork: Between Alingsås-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet ersätts tåget med bussar mellan Alingsås och Göteborg Nils Ericsson Terminalen.

20-23 oktober

Trackwork: Between Alingsås-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet ersätts tåget med bussar mellan Alingsås och Göteborg Nils Ericsson Terminalen.

27-30 oktober

Trackwork: Between Alingsås-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet ersätts tåget med bussar mellan Alingsås och Göteborg Nils Ericsson Terminalen.

3-6 november

Trackwork: Between Alingsås-Göteborg C

Alteration: Under banarbetet ersätts tåget med bussar mellan Alingsås och Göteborg Nils Ericsson Terminalen.