Punktlighet

Resultatet? Ja, vi har varit punktligast på sträckan Stockholm-Göteborg år 2017-2022.

“Hur kommer det sig?”, kan man undra. Ja, en stor anledning till varför vi är så punktliga är att våra duktiga förare ständigt optimerar sitt körsätt för att försöka köra ifatt eventuellt förlorad tid. Dessutom har våra moderna tåg en högre accelerationshastighet än konkurrenternas tåg, vilket gör att vi snabbare kommer upp i fart igen efter ett stopp.

Ibland händer det dock att även vi blir försenade. Ibland kan det vara utomstående faktorer som gör att vi blir försenade (vi kör trots allt på samma spår som alla andra), men ibland händer det att även vi råkar ut för saker som gör att vi inte hinner fram i tid. För att förenkla för dig som resenär i en sådan situation får du som är behörig till ersättning och som har bokat din resa själv därför din förseningsersättning insatt på ditt konto automatiskt.

Läs mer om vår punktlighet och se statistik här.

Vi på MTRX önskar dig en fin och punktlig resa!