Nöjdast kunder

Serviceupplevelse enligt MTRX är därför något som går som en röd tråd genom allt vi gör — något som rör alla medarbetare. Men vad mynnar all det här ut i? Jo, att vi vill ha de nöjdaste kunderna i branschen- och det har vi faktiskt redan. Vi har placerats på första plats i Svenskt Kvalitetsindex sedan 2016 inom kategorin tågbolag, men vi måste jobba varje dag för att just du ska bli så nöjd som möjligt även framöver.

Svenskt Kvalitetsindex är en oberoende institution som studerat kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige, Norden och övriga Europa i tre decennier.

Vad kan vi göra för att göra dig lite extra nöjd?

Skicka ditt förslag här.

SKI utmärkelser