Frågor om förändringen om hur man bokar med sitt företagsavtal