planerade banarbeten 2021

4 september

Banarbete: Mellan Alingsås-Göteborg

Påverkan: Under banarbetet ersätts sträckan Alingsås-Göteborg med buss.

11 september

Banarbete: Mellan Alingsås-Göteborg

Påverkan: Under banarbetet ersätts sträckan Alingsås-Göteborg med buss.

25 september

Banarbete: Mellan Töreboda-Laxå

Påverkan: Under banarbetet körs färre avgångar samt att vissa tåg kör en annan väg via Nässjö vilket gör att restiden blir längre än normalt.

1-3 oktober

Banarbete: Mellan Flemingsberg-Södertälje

Påverkan: Tågen kör en annan väg, vilket gör att restiden blir längre än normalt. Samt att vid Södertälje Syd stannar tågen nere vid pendeltågsplattformarna, i stället för vid plattformarna uppe på bron.

28 oktober - 1 november

Banarbete: Mellan Södertälje-Flen och Alingsås-Göteborg

Påverkan: Tågen kör en annan väg, vilket gör att restiden blir längre än normalt. Samt att sträckan Alingsås-Göteborg ersätts med buss.

21-22 november

Banarbete: Mellan Alingsås-Göteborg

Påverkan: Under banarbetet ersätts sträckan Alingsås-Göteborg med buss.