planerade banarbeten 2021

19-20 februari

Banarbete: Söder om Stockholm

Påverkan: Under detta banarbete kör tågen en annan väg via Västerås. Södertälje Syd trafikeras inte.

30 april-2 maj

Banarbete: Broarbete vid Töreboda

Påverkan: Vissa tåg under banarbetet kommer att ersättas med buss på sträckan Töreboda-Laxå. Samt att vissa tåg kör en annan väg.

13-16 maj

Banarbete: Söder om Stockholm

Påverkan: Under detta banarbete avgår och ankommer samtliga MTRX tåg station Stockholms södra istället för Stockholm central.

22-23 maj

Banarbete: Mellan Alingsås och Göteborg

Påverkan: Under banarbetet ersätts sträckan Alingsås-Göteborg med Västtrafik pendeltåg. Samt att enstaka tåg istället kör en annan väg.