planerade banarbeten 2021

30 april-2 maj

Banarbete: Broarbete vid Töreboda

Påverkan: Under banarbetet kör tågen en annan väg via Töreboda och Laxå vilket även gör att restid blir längre. Sträckan Töreboda -Laxå ersätts med buss.

13-16 maj

Banarbete: Söder om Stockholm

Påverkan: Under detta banarbete avgår och ankommer samtliga MTRX tåg station Stockholms södra istället för Stockholm central.

22-23 maj

Banarbete: Mellan Alingsås och Göteborg

Påverkan: Under banarbetet ersätts sträckan Alingsås-Göteborg med buss.

27-28 juni

Banarbete: Mellan Alingsås och Göteborg

Påverkan: Under banarbetet ersätts sträckan Alingsås-Göteborg med buss.

29 juni - 2 juli

Banarbete: Mellan Herrljunga och Göteborg

Påverkan: Under banarbetet kör tågen en annan väg via Borås eller Trollhättan. När tåget kör en annan väg medför det att tåget kommer att byta färdriktning under resan. Samt att antalet avgångar till Båstad begränsas och att Alingsås inte trafikeras alls.

3-5 juli

Banarbete: Mellan Alingsås och Göteborg

Påverkan: Under banarbetet ersätts sträckan Alingsås-Göteborg med buss.

6 - 17 juli

Banarbete: Mellan Herrljunga och Göteborg

Påverkan: Under banarbetet kör tågen en annan väg via Borås eller Trollhättan. När tåget kör en annan väg medför det att tåget kommer att byta färdriktning under resan. Samt att antalet avgångar till Båstad begränsas och att Alingsås inte trafikeras alls. Söndag 11 juli körs ett extra tåg Stockholm-Lerum, med uppehåll i Alingsås och bussanslutning mellan Lerum-Göteborg, och omvänt.