planerade banarbeten 2020

8-11 oktober

Banarbete: Mellan Skövde och Falköping/Göteborg.

Påverkan: Under detta banarbete så ersätts tågen med buss på sträckan Skövde-Falköping och under lördag den 10 oktober kör buss hela sträckan Skövde-Göteborg.

17-18 oktober

Banarbete: Söder om Stockholm (Getingmidjan)

Påverkan: Tågen avgång/ankommer Stockholm central men kör en annan väg via Västerås.

5-6 december

Banarbete: Mellan Skövde och Falköping/Göteborg.

Påverkan: Vissa tåg under banarbetet kommer att ersättas med buss på sträckan Alingsås-Göteborg. Samt att vissa tåg istället för att ersättas med buss delar av sträckan kör en annan väg via Borås.