Nöjdast kunder

Serviceupplevelse enligt oss är därför något som går som en röd tråd genom allt vi gör — något som rör alla medarbetare. Men vad mynnar all det här ut i? Jo, att vi vill ha de nöjdaste kunderna i branschen- och det har vi faktiskt redan. Vi har placerats på första plats i Svenskt Kvalitetsindex mätning sedan 2016 inom kategorin tågbolag och 2024 vann vi för hela kategorin persontransport. Men det slutar inte där, vi jobba varje dag för att just du ska bli så nöjd som möjligt även framöver.

Svenskt Kvalitetsindex är en oberoende institution som studerat kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige, Norden och övriga Europa i tre decennier.

Vad kan vi göra för att göra dig lite extra nöjd?

Skicka ditt förslag här.

SKI utmärkelser